Нови клинични услуги и специализирани онкологични изследвания да бъдат поети от здравната каса. Това предвижда прокто-наредба към Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. Сред предложенията е създаване на амбулаторна процедура „Генетично профилиране на онкологични заболявания“. С нея в пакета от дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, се включват специфични генетични изследвания за колоректален карцином, карцином на млечната жлеза, меланом и недребнокле-тъчен карцином на бял дроб. Така се дава възможност за високоспециализирани изследвания, последващата терапия и евентуално прилагане на прицелни противотуморни лекарства. Ще се създаде и нова клинична процедура „Лечение на новородени деца с вродени сърдечни малфор-мации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст*’. Това дава възможност след проведената кардиохирургична операция на деца с тежки вродени сърдечни малформации да се продължи лечението до пълно възстановяване.

ИЗТОЧНИКв. Труд

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име