6 606 дентални лекари работят с Националната здравноинформационна система (НЗИС). В нея вече са включени 24 345 лекари и 4 426 фармацевти. Това става ясно от данните на Информационно обслужване за приключването на ФАЗА 2 от изграждането на НЗИС.

Приключването на Фаза 2 дава възможност за започване на Фаза 3, която е фокусирана върху системите за проследяване движението на лекарствата с цел елиминиране недостига.

В системата до момента са регистрирани общо 52 065 320 електронни прегледа, 624 967 дентални е-прегледа, 2 344 651 е-хоспитализации и 5 806 789 е-имунизации. Издадени са 35 405 306 електронни рецепти и общо 30 325 293 електронни направления. С НЗИС работят всички участници в сектор „Здравеопазване“, като към момента регистрираните в системата участници са 24 345 лекари, 4 426 фармацевти и 6 606 дентални лекари. Последни в нея се включват зъболекарите, при които е-отчитането започна през май.

След първата подготвителна фаза  на проекта, във втората фаза бяха разработени и въведени всички необходими номенклатури и стандарти и функционалности на системата. „Основно предимство на НЗИС за пациентите е възможността за достъп в реално време до регистрираните за тях електронни здравни записи – рецепти, направления, резултати от изследвания, хоспитализации, протоколи от лекарски комисии, прегледи и ваксини. Това дава информираност за провежданото лечение и подпомага допълнително контролната дейност за реализираните дейности“, съобщават от Информационно обслужване.

Предстои началото на Фаза 3, която е фокусирана върху системите за проследяване движението на лекарствата с цел елиминиране недостига. Предвижда се въвеждане на система за проследяване на имунизациите и изграждане наи модул за превенции и профилактика с нотификация за пациентите относно техните права за по-добър достъп до този вид услуги. Заложено е и създаване на модул за Майчино и детско здравеопазване с цел надграждане на медицинските прегледи, свързани с правата на децата и майките.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име