Българска секция към Международната мрежа по биоетика – ЮНЕСКО и Факултет по Обществено здраве Медицински Университет – София са организаторите на Световния ден на Биоетиката на тема  „Уважение на културното многообразие“ която ще се проведе на 18.10.2019 г. в Конгресен център „Св. Екатерина“, Аула „Максима“, Бул. „Пенчо Славейков“ 52, 1431 София.

Програма:

Официално откриване: 10.00 – 10.30

Встъпително слово:  Проф. д-р Виктор Златков, дм, Ректор на Медицински Университет – София

Приветствия:
Проф. Магдалена Александрова, дм – Декан на ФОЗ

Първа сесия – 10.30 -11.30ч.
Доклад на тема: Уважение на културното многообразие
Лектор: Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, Факултет по Обществено здраве, МУ – София
Дискусия и коментари

Втора сесия – 11.30 – 13.00ч.
Презентации:
Модератор – Проф. д-р Сашка Попова, дм, Член на ръководния екип на Българската секция към Международната мрежа по биоетика – ЮНЕСКО, Факултет по Обществено здраве, МУ – София

1.Различни култура, еднакви ценности
Доц. Ал. Воденичарова, дм, доц. К. Попова, дм,  ас. Н. Левенти, дм, ас. Е. Петрова – Джеретто

2.Иновации в мениджмънта на лечебните заведения базирани на ценности
проф. д-р Т. Черкезов

3. Предизвикателства пред правната система в условията на миграционни процеси
Ас. К. Иванова, Проф. Мариела Деливерска, доктор по право, дмн

4. Специфики на Българската школа по неврорехабилитация
Проф. И. Колева, дм

Дискусия и коментари

Трета сесия : 13ч. – 13:30ч.

Студентско състезание на есета и постери и награждаване
Модератор – Проф. д-р Сашка Попова, дм, Член на ръководния екип на Българската секция към Международната мрежа по биоетика – ЮНЕСКО, Факултет по Обществено здраве, МУ – София

Дискусия

Постерна сесия – 10.00 – 13.30
Тема: Уважение на културното многообразие

Закриване на конференцията

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име