ЧЕЗ България Инвестмънт ще осигури над 6 млн. евро на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ за реконструкция и модернизация на сградния фонд на болницата с цел подобряване на енергийната ефективност на отделенията. Това стана ясно по време на подписване на договорите по проекта. На събитието присъстваха директорът на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ проф. Асен Балтов, зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, управителят на ЧЕЗ България Инвестмънт Мартин Бартунек, регионалният мениджър на ЧЕЗ България Инвестмънт Карл Крал.

По думите на директора на „Пирогов“ проф. Асен Балтов ремонтната работа на 5-те сгради от болницата ще се извърши в рамките на следващата година. Той заяви, че целият този проект им дава увереност, че се очаква нов облик на болницата. Проф. Балтов благодари на ЧЕЗ България Инвестмънт за съдействието, благодарение на което този проект ще се осъществи.

Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов приветства проф. Балтов и колегите си от ЧЕЗ за това, че се е постигнала една „икономическа синергия между две значими институции в България – от една страна болница „Пирогов“, като един от основните стълбове на здравната инфраструктура, от друга страна ЧЕЗ, като притежател и управляващ енергийната структура в Западна България“.

Борисов обясни, че проектът се осъществява по меморандум, който е подписан преди време с Министерството на икономиката и голяма част от ангажимента за този инвестиционен меморандум вече се изпълняват. Той благодари на двете страни и заяви, че е уверен, че колегите му от ЧЕЗ, независимо от приключването на този меморандум, ще продължат с подобни инициатива занапред. „Ще се радвам да има и други такива успешни проекти в сферата на здравеопазването. Желая успех на всички. Ние се радваме, че по линия на икономически мерки и изпълнение на този меморандум, ще имаме една реновирана болница“, допълни той.

Управителят на ЧЕЗ България Инвестмънт Мартин Бартунек посочи, че дружеството ще осигури финансиране в размер на над 6 млн. евро. По думите му те усвояват това финансиране на една от „може би най-важните болници в София и в България – „Пирогов“. Бартунек допълни, че финансирането ще се осигури за реконструкция и реновиране, което ще доведе до енергийна ефективност и ще подобри условията, както за пациентите, така и за медицинския екип на болницата. Той пожела успех на всички, които участват в проекта и навременно завършване.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ България Инвестмънт Карл Крал поясни, че финансирането на повече от 13 млн. лв от страна на ЧЕЗ е за финансиране на 100% от разходите по проекта. По думите му това е един от най-важните проекти от меморандума, който е сключен между ЧЕЗ и Министерството на икономиката преди време. Той допълни, че благодарение на меморандума, ЧЕЗ е направила проекти в областта на възобновяемите източници, но най-вече те са за енергийна ефективност. Крал подчерта, че проектът е идеална симбиоза между енергийна ефективност и полза за гражданите на София и цяла България. По думите му каузата е свързана с корпоративна социална отговорност и подобряване на средата за гражданите на София.

ИЗТОЧНИКАгенция "Фокус"

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име