Признание за български лекари в официалния журнал на Световната Медицинска Асоциация

0
328
SEEMF Andrey

В 64-тото си издание през септември, 2018г. официалният журнал на Световната Медицинска Асоциация – WORLD MEDICAL JOURNAL публикува научна статия на Доц. Радка Горанова – Спасова – Катедра „Медицинска етика и право“ и Доц. Андрей Кехайов – Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ , Факултет по обществено здраве при МУ- София на тема „Някои етични въпроси на естетичната медицина при подрастващите“

Посредством използването на общи и частни научни методи и сравнителен анализ материалът анализира етичните аспекти на прилаганите от юношите естетични процедури, посредством принципите на:

– биомедицинската етика, които днес са широко приети като етична база в медицинската практика;

– зачитане на автономията, който се изразява в правото на всеки индивид да направи собствен избор за себе си, следвайки собствения си план на живот;

– удовлетвореност, който изисква медицинските специалисти да действат в полза на пациента, защитавайки интересите му/й;

– неефективността, който изисква медицинските специалисти да ограничат вредите, които биха могли да бъдат нанесени на пациента;

– справедливостта в медицината, който се вижда най-вече в контекста на разпределеното правосъдие и означава честно, безпристрастно и подходящо действие на лицето.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име