Президентът на Югоизточно-Европейския Медицински Форум, проф. Андрей Кехайов, за поредна година е единственият представител на българската медицинска общност на Генералната асамблея на Световната медицинска асоциация, провеждаща се в Берлин, Германия в периода 5 – 8 октомври 2022 г. На събитието присъстват над 70 международни делегации.

Участниците в Асамблеята бяха посрещнати лично от кмета на Берлин – Франциска Гифай в ,,Червеното“ кметство. Проф. Кехайов успя да разговаря за кратко с г-жа Гифай за здравеопазването в Западните Балкани.

Предстои в рамките на престижното събитие президентът на ЮЕМФ да представи дейността на Югоизточно-Европейския Медицински Форум и да изнесе подробности за 11-тия Конгрес на ЮЕМФ, който се проведе през септември в гр. Пловдив и в гр. Смолян. Припомняме, че събитието събра над 60 водещи университетски лектори, видни представители на медицинските академични среди, ръководители на лечебни заведения, здравни мениджъри от България и чужбина. А сред основните теми на Конгреса бяха: Епидемиология, Инфекциозни болести, Имунология и др. В рамките на събитието се проведе и кръгла маса на тема: “Обществено здраве – национални, регионални и европейски приоритети”.

Част от темите, засегнати по време на 11-тия Конгрес ще бъдат обсъдени и в отделните сесии в рамките на Асамблеята. Сред тях са: Медицинска етика, Насилие над лекари и др. Дневният ред на събитието включва още: пленарни заседания на Съвета на СМА и работни срещи на Комитета по финанси и планиране, Комитета по социално-медицински въпроси, които ще представят отчетни доклади.

По време на Генералната асамблея на Световната медицинска асоциация проф. Андрей
Кехайов ще проведе двустранни срещи с представители на голяма част от международните организации, в т.ч. Германия, Франция, Швейцария, Великобритания, САЩ, Чехия, Тайланд, Япония и др., с които ще обсъдят бъдещата си съвместна работа. Президентът на ЮЕМФ ще участва и в избора на новия президент на Световната медицинска асоциация.

В рамките на престижното събитие се проведе и официална церемония за честването на 75-тата годишнина на Немската медицинска асоциация, по време на която нейният президент говори за социалната значимост на лекарската професия, за нейната либералност иетичност.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име