Сряда, 7 септември 2022г.
Пристигане на участниците, регистрация, хотелско настаняване

20:30 Коктейл за добре дошли – Римски стадион гр. Пловдив

Четвъртък, 8 септември 2022 г.
08:00 -09:30 Настаняване и регистрация на участниците
09:30 -10:00 Официална церемония откриване на Конгреса – Панаирна палата №: 7 КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР Пловдив

Тема: РАЗНИ, МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ / Палата 7

10:00 – 10:15  Рифампицин и псориарис. TBC – съществува ли свързан тип псориазис ? –проф. Николай Цанков, дмн, дмн – Acibadem – City clinic – Токуда Болница София, България.

10:15 – 10:30 Бърнаут синдром сред лекарите – Проф. Весна Кесич, МD, PhD, – Медицински факултет, Университет Белград, Клиника по акушерство и гинекология, Университетски Клиничен Център на Сърбия, Белград, Сърбия.

10:30 – 11:00 Предизвикателствата на съвременните епидемии – измамни аларми или реални заплахи – Проф. Мариана Мурджева, MD, PhD, MHM – Медицински универисет Пловдив, ректор.

11:00 – 11:15 Covid -19 Съдова тромбоемболична болест – проф. д-р Павел Поредош, дмн, Катедра по съдови заболявания, Университетски   медицински център, Любляна, Словения.

11:15 – 11:30 Обструктивна сънна апнея у децата – гледна точка на оториноларинголога – Проф. Диляна Вичева, дм, –  Катедра по Оториноларингология, Медицински университет – Пловдив, България.

11:30 – 11:45 Първично тотално ендопротезиране на коляното. опитът на пловдивската катедра по ортопедия и травматология – Проф. Владимир Ставрев, DM, Катедра по ортопедия и травматология, Медицински Университет – Пловдив, България.

11:45 – 12:00 Традиционни и съвременни дидактически методи за формиране на етични рефлексия на студенти по медицина – ст.н.с. проф. д-р Радка Горанова-Спасова Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, Медицински университет-София, България.

12:00 – 12:30  Обяд

Тема: КАРДИОЛОГИЯ / Палата 7

12:30 – 12:50 Модерно ендоваскуларно лечение на пациенти с усложнена дисекация тип А и Тип Б – проф. Иво Петров, дмн, FESC, FACC – Ръководител кардиология, ангиология и отделение по електрофизиология, Acibadem City Clinic – София, България.

12:50 – 13:10 Кардио метаболитен риск при захарен диабет, тип 2 – Доц. д-р Пламен Попиванов, УМБАЛ „Александровска“, София, България.

13:10 – 13:30 Терапевтичен подход при бременни с ритъмни нарушения – ст.н.с. проф. д-р Стефан Найденов, Катедра по вътрешни болести „Проф. Ст. Киркович“, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Медицински университет София, България.

Тема: ОНКОЛОГИЯ; СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ / Палата 7

13:30 – 13.45 HPV ваксина-безопасност и ефикасност  – Проф. д-р Горан Димитров дмн. Университетска клиника по гинекология и акушерство, Медицински факултет, Университет Св. Кирил и Методий, Скопие, Северна Македония.

13:45 – 14:00 HPV ДНК скрининг: Актуална турска мега HPV лаборатория – проф.Мурат Гюлтекин, MD, PhD – Директор на отдела за проекти на отдела за контрол на рака Министерство на здравеопазването – Турция.

14:00 – 14:15 Медицинско прекъсване на бремеността – Приемливост от пациенти, ефективност и безопасност през първи и втори триместър – Проф. д-р Ана Данева Маркова, дм, дмн, Университетска клиника по гинекология и акушерство, Медицински факултет, Университет Св. Кирил и Методий, Скопие, Северна Македония.

14:15 – 14:30 Роботизирана хирургия  на панкреатичните  тумори  – проф. Росен Димов, дмн, УМБАЛ “Каспела” Пловдив, България.

14:30 – 14:45 Рак и фертилитет – Проф. Весна Кесич, МD, PhD, – Медицински факултет, Университет Белград, Клиника по акушерство и гинекология, Университетски Клиничен Център на Сърбия, Белград, Сърбия.

14:45 – 15:00 Граничната възраст на мъжете и жените или влиянието на съпътстващите заболявания при двойките. Безплодие – гл.ас. Тинатина Супаташвили, д-р – „Ив. Държавен университет „Джавахисвили“, Тбилиси, Грузия.

15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 15:45 НPV генотипове и риск за прогресиране на цервикална интраепителна неоплазия  – Меги Мицевска BSc, MSc, Университетска клиника по гинекология и акушерство, Медицински факултет, Университет Св. Кирил и Методий, Скопие, Северна Македония.

15:45 – 16:00 Предизвикателства при лечението на карцинома на езика – Доц. Димитър Пазарджиклиев, дм – Катедра по Оториноларингология, Медицински университет – Пловдив, България.

16:00 – 16:15 Туморно ендопротезиране на коляното. опита на пловдивската катeдра по ортопедия и травматология – Проф. Владимир Ставрев, дмн, Катедра по ортопедия и травматология, Медицински Университет – Пловдив, България.

Тема: НАСИЛИЕ НАД ЛЕКАРИ –  Палата 7

16:15 – 16:30 Насилие срещу  – д-р Александър Леви, MD, MHA, вицепрезидент, Israel Medical Асоциация.

16:30 – 17:00 Агресия срещу здравни работници – тенденции и възможни решения – д-р Иван Маджаров, Председател на Български Лекарски Съюз

20:00  ГАЛА ВЕЧЕРЯ

Петък, 9 септември 2022 г.

Тема: ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННИ БОЛЕСТИ. ИМУНОЛОГИЯ / Палата 7

09:00 – 09:15 Пандемия от Covid – 19 в Грузия – ретроспективен анализ – проф. Гиа Лобзаханидзе, дм, PhD, DMSc, – Грузинска медицинска асоциация; “Ив. Джавахишвили” Тбилиски държавен университет, Грузия.

09:15 – 09:30 Нови подходи в първичните и превантивните гинекологични услуги по Време на COVID- мобилни гинекологични клиники“ – проф. Глигор Тофоски, дм, д-р, Университет, Клиника по гинекология и акушерство, Медицински факултет, Скопие, Северна Македония.

09:30 – 09:45 Епидемията  COVID 19 – Научени ли са стратегически уроци?Д-р Примос Рус, Джи Пи, Групова практика „Студио Р“ ООД, Любляна, Словения.

09:45 – 10:00 Възможни механизми на оксидативен стрес при COVID 19 – проф. д-р Бети Деянова, Институт по медицинска физиология и антропология, Медицински факултет на Университета Св. Кирил и Методий, Скопие, С. Македония.

10:00 – 10:15 COVID-19 на територията на София-град, 2020-2022 г. – д-р Лили Маринова, д.м. Столична регионална здравна инспекция, София, България.

10:15 – 11:00 Предизвикателствата на пандемията от COVID-19 пред най-голямото лечебно заведение в България –Проф. Карен Джамбазов, МD, PhD, АMSc – Медицински университет, Пловдив, България.

11:00 – 11:30 Ефект на коронавирусната болест 2019 (covid-19) върху майчинскии,перинатални и неонаталнии резултати  – Ас. Проф. д-р Ирена Алексиоска Папестиев MD, PhD, Университетска клиника по гинекология и акушерство, Медицински факултет, Университет Св. Кирил и Методий, Скопие, Северна Македония.

11:30 – 12:30  Обяд

12:30 – 12:45 Взаимодействия между имунната и нервната система – акад. Проф. В. Овчаров, MD, PhD, DMSc – Медицински университет, София, България.

12:45 – 13:00 Имунологични аспекти на възпалителните чревни заболявания при деца – Проф. д-р Соня И. Бояджиева, Университетска детска болница, Катедра по гастроентерохепатология, Медицински факултет, Университет Св. Кирил и Методий, Скопие, Северна Македония.

13:00 – 13:15 Полулунни гломерулонефрити при пациенти след инфекция с Covid-19 – проф. Емил Кумчев, MD, PhD – УМБАЛ”Каспела” Пловдив, България.

13:15 – 13:30 Анализ на постваксиналните реакции след приложение на педиатриченBNT162b2 ваксина срещу covid-19 – д-р Християна Бацелова, Катедра по епидемиология и медицина на катастрофите, Медицински университет, Пловдив, България.

Тема:     КРЪГЛА МАСА – ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ / Палата 7

13:30 – 14:00 Национално и регионално здравеопазване в Югоизточна Европа – проф. Андрей Кехайов, дмн,  Факултет по обществено здраве „Проф. Цекомир Воденичаров, д- р”, Медицински Университет-София, България.

14:00 – 14:15 Подходи за оптимизиране на ефективността на болничния мениджмънт – д-р Атанас Атанасов, д-р, главен изпълнителен директор УМБАЛ „Александровска” София, България.

14:15 – 14:30 Ролята на съсловните организации  за саморегулацията на лекарите – Милка Василева, Председател на Българската Асоциация за палеативни здравни грижи.

14:30 – 14:45 Организационни аспекти на бакалавърското обучение по обществено здраве в Европа и професионална реализация на завършилите – гл. ас. Д-р Валентина Александрова, ИП „Инспектор по обществено здраве“, Медицински колеж, Медицински университет „Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна, България.

14:45 – 15:00 Някои аспекти на медико-педагогическите компетенции на медицинската сестра, която работи в застрашени и специални групи – Петя Стефанова – Старши преподавател, Регионален Директор БАПЗГ гр. Бургас.

15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 15:45 Здравословното остаряване – показател за качеството на живот на възрастните хора в България – проф. д-р Жени Стайкова – Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров”, Медицински университет София, България.

15:45 – 16:15 г-жа Мария Габриел – Европейски комисар по иновации, изследвания, култура, Образование и младеж, България.

16:15 – 16:30 Предизвикателства пред здравно-осигурителния модел на България – проф. Петко Салчев, Директор НЗОК, България.

16:30 – 18:30 Обществено здраве – Национални, Регионални и Европейски приоритети – проф. Андрей Кехайов, Президент на Югоизточно Европейски Медицински Форум, България.

15:30 – 18:30 Постерна сесия (Паралелно с лекциите – Палата 7)

20:00  Концерт на Виенска филохармония  – Античен Театър Пловдив

Събота, 10 септември 2022 г.

Тема: ТРАВМА И ХРОНИЧНА БОЛКА, СПЕШНА МЕДИЦИНА / Палата 7

09:00 – 10:00 Механизми на болката – акад. Проф. В. Овчаров, MD, PhD, DMSc, – Медицински Университет, София, България.

10:00 – 11:00 Организиране на медицинска и евакуационна поддръжка на пострадали от мина – травма от експлозив  – проф. Шнитко С.Н..доц. Военномедицински институт към ЕЕ „Беларус Държавен медицински университет“, Минск, Република Беларус.

11:00 – 12:00 Организация на спешната помощ в УМБАЛ Бургас – д-р Светослав Тодоров, Зам. Директор – УМБАЛ Бургас, България.

12:00 – 12:30 Обяд

12:30 – 13:00 Официално закриване на Конгреса

Социална програма – Пловдив, Бачковски манастир, Пампорово, Смолян.

Заключителна част на конгреса и приемане на резолюция от делегатите с участието на представители на национални и местните власти. Фолклорна програма.

Неделя, 11 септември 2022 г

08:00 – 18:00 ч. Издаване на сертификати

Понеделник, 12 септември 2022 г.

Отпътуване на участниците

Свали програма

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име