След заседание на Министерски съвет стана ясно, че правителството няма да иска удължаване извънредното положение, но някои противоепидемични мерки ще останат. Правителството, обаче, ще предложи на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Стана ясно още, че след 13 май се възобновява работата на правосъдната система в пълния ѝ обем и обхват, както и че мярката 60/ 40 ще продължи своето действие до 30 юни.

Министър Владислав Горанов обясни, че противоепидемичните мерки ще продължат поне два месеца след изтичане на извънредното положение, тоест до 13 юли. „Освен допълнителните правомощия на министъра на здравеопазването, продължават и тези мерки, заложени в Закона за извънредното положение, които са насочени към стопанския живот и социално-икономическите мерки, които бяха обвързани за срока на извънредното положение, предлагаме да действат и след отмяната му“, посочи финансовият министър.

Повече за своите правомощия обясни министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Той посочи, че независимо, че извънредното положение няма да продължи, остават редица противоепидемични мерки. Министърът отчете, че се налагат промени в Закона за здравето. „В чл. 61 се прави важна промяна, с която се предвижда министърът на здравеопазването с наредба да определи условията и реда за задължителна изолация на лицата, болни от заразни болести, на заразоносителите, карантина на контактните с тях лица и на лицата, които са влезли на територията на страната от други държави. В чл. 63 се дава правомощие на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен инспектор да обяви със заповед извънредна епидемична обстановка като предвиди и съответните извънредни противопепидемични мерки на територията на страната или на отделни региони на страната с цел защита живота и здравето на българските граждани. В същия този чл. 63 се предвижда конкретните противоепидемични мерки да се определят с акт на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор или на директора на регионалната здравна инспекция да определи мерки също по предложение на главния държавен здравен инспектор за дадена територия от страната“, каза още той. По думите му друга промяна ще даде възможност с акт на министъра на здравеопазването голяма част от мерките, които се провеждат да продължат да действат и след отмяната на извънредното положение.

Стана ясно, че след 13 май се възобновява работата на правосъдната система в пълния ѝ обем и обхват.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов обясни, че това означава да се възобнови разглеждането не само на спешни наказателни дела, но и на общите производства в гражданското съдопроизводство. „Единствените ограничения, които ще останат частично, са в областта на дейността на частните съдебни изпълнители, които няма да могат да налагат запори и да извършват принудителни мерки във връзка със събирането на задължения. По отношение на действия на нотариуси, съдии по вписванията, длъжностни лица по регистрация се възстановява дейността в пълен обем“, поясни Кирилов. Камарата на частните съдебни изпълнители е предложила механизъм за доброволно изпълнение на малките задължения, но по думите на Кирилов, за да не се конфронтират мерките със забраната за изпълнение, не е получена подкрепа дори на експертно ниво. Правосъдният министър обясни, че след изтичане на извънредното положение, ще продължи и действието на социалните мерки. „Предвидени са множество изменения и конкретизация на действащите норми в социалния пакет за защита и са възприети изцяло предложенията на МТСП, като някои от мерките не се ограничават до следващите 2 месеца, а са посочени по-дълги срокове. Някои от тях са до края на годината, а има и такива до 30 септември“, уточни той. Удължават се и сроковете във връзка с документите на чужденци, пребиваващи в България. Мерките, приети в Кодекса на труда във връзка с неплатения отпуск , остават. Възприети са изцяло и предложенията на МОН в края на 4. и 10. клас да не се провежда национално външно оценяване.

Стана ясно, че и мярката 60/ 40 ще продължи своето действие до 30 юни.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име