„Краткосрочните ми намерения са свързани с промени в нормативната уредба, касаеща дейността на здравната каса”. Това казва пред „24 часа” новият управител на НЗОК д-р Дечо Дечев. От думите му става ясно още, че той планира промени и по отношение на кадровия състав на фонда, а именно – редуциране на служителите, които са над 2000 в цялата система. „Част от тях да бъдат пренасочени в контролната дейност, като в рамките на сега съществуващия бюджет да има възможност да се повишат възнагражденията им, за да бъдат мотивирани и да работят по-ефективно”, пояснява д-р Дечев. Генерални промени в структурата на фонда също влизат в плановете на новия управител. „Организацията на работата на здравната каса в сегашния й вид не е променяна от създаването й през 2000 г. Тогава е преценено, че трябва да има 28 регионални и една централна здравна каса. Това е било оправдано, тъй като технологиите са били на много по-ниско ниво. Ролята им е била да събират отчетите на болниците, личните лекари и всички други изпълнители на медицинска помощ. Сега, когато технологиите са напреднали и е възможно тези отчети, а и плащанията да са в електронен вариант, много голяма част от дейността на районните каси се обезсмисля. А и с годините се губи ефективността на контрол, защото се създават контакти между контролиращите и тези, които са обект на контрол”, казва той. Според него концентрацията в по-малък брой регионални здравни каси, но със засилване на експертността на хората, които извършват контрол, биха дали много добър резултат. „Още 2005 г. се обсъждаше вариант за 7 каси – по три в Северна и Южна България и една в Централна. Около 2010 г. също се заговори за това. Може би честите смени в ръководството на касата и на министерството са били причината да не се случи, но мисля, че сега това е абсолютно актуално и моето предложение е такова”, уточнява д-р Дечев. По отношение на дългосрочните си намерения той припомня идеите си за лекарствата и допълва нови щрихи към предложенията: „В областта на лекарствата ще заложа на въвеждане на принципа ефективност и ефикасност. (…) Същият принцип трябва да бъде приложен и при медицинските изделия. Там основно ще се заложи на това, когато НЗОК обявява договаряне за тях, да се залага на критерия качество. Да не бъде приоритет цената. Кандидатите ще трябва да приложат доказателства, че тези медицински изделия се използват на територията на Европейския съюз. Ще се борим да постигнем и съпоставимост в цените им – да са същите като в ЕС. Това е трудно като реализация, но не е невъзможно. Ще има съпротива от страна на фирмите, които ще дават обяснения, че сме малък пазар и като такъв цената трябва да е по-висока, но ще направим всичко възможно българските пациенти и касата като платец да не заплащат цени, по-високи от тези в други европейски държави”, казва новият управител на НЗОК. По отношение на онкологичните медикаменти д-р Дечев коментира: „Ако разделим лекарствата на генерични и оригинални, е публично известно, че разходите в това перо се увеличават основно в групата на оригиналните. В другите държави 80% от разходите са за генерици и 20% за оригинални, а в България обратното. При самите оригинални лекарстваспоред отчета, който гледах за 2017 г., огромният ръст е в онкологията, а не за заболявания като множествена склероза, хепатит и др.” Той посочва, че има международно утвърдени ръководства за лечение в онкологията, които дават ясни насоки за терапията на пациента според стадия на заболяването му, и отбелязва, че това е утвърденото за лечение и би трябвало да се спазва от всички онколози, които прилагат тази терапия. „Не отиваме до крайности да ги задължим да лекуват според написаното, даваме им свобода, но когато остойностяваме терапията, ще се базираме на молекулите, посочени в стандарта. Ще остойностим това лечение, което, пак повтарям, е по международно утвърдени стандарти и така всеки пациент с конкретната диагноза ще получава едно и също финансиране на лечението му. Здравната каса не е лечебно, а финансиращо заведение и задачата му е да финансира еднакво всички осигурени лица. В рамките на сумата, която е остойностена, лекарят има право да избира лекарства, които, ако превишават сумата, пациентът или дори болницата ще има право да доплати”, допълва д-р Дечев. Управителят на НЗОК заявява и друго свое намерение – да спре прехвърлянето на средства в бюджета на фонда от перо в перо. „С планирането на новия бюджет ще предложа да има процентно разпределение на разходите по пера – за болнична, извънболнична помощ и лекарства, и да не може да се прехвърлят суми от едно перо в друго. Тогава ще има финансова дисциплина и ще се знае, че бюджетът за лекарства към 1 януари трябва да стигне до 31 декември. Задължение на екипите ще е да направят такива правила за работа в даденото перо, че парите да стигнат. Ако това не се случи, значи този екип не си е на мястото. В това ще бъдат включени и директорите на РЗОК с конкретни ангажименти. Ако параметрите се спазват на ниво региони, няма как да не се получи правилният резултат и на централно ниво”, убеден е д-р Дечев.

ИЗТОЧНИКЗдраве Нет

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име