Лекарите, които ще обучават студенти и специализанти, трябва да имат 5-годишен стаж по медицинската специалност, по която преподават. Лекар, който ръководи практика по „Обща медицина“, трябва да има регистрирани не по-малко от 1300 пациенти, включително и под диспансерно наблюдение. Това пише в проекта на Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти.

За болниците има и изискване не по-малко от 30% от преминалите болни да са със заболявания, лечението на които изисква второ и по-високо ниво на компетентност. За стационарите се въвежда изискване използваемостта на леглата да не е по-малка от 70% през последните 12 месеца.

В проекта има изискване медицинската апаратура да е купена през последните 5 г. Така лечебното заведение ще се задължи да обновява медицинската техника и оборудване и ще се гарантира на обучаващите се работа със съвременна апаратура, пише в мотивите към наредбата.

Експертна комисия, определена от министъра на здравеопазването, ще проверява дали са изпълнени изискванията на наредбата. В комисията ще бъдат включени експерти, които са преминали обучение и притежават сертификат за оценяване на възможностите на лечебните заведения за обучение.

В МЗ се води регистър на лечебните заведения, получили одобрение за клинично и следдипломно обучение на медици.

ИЗТОЧНИКв. Дума

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име