Парламентът даде „зелена светлина“ за преобразуването на болница „Лозенец“. Това се случи след като депутатите приеха текстове от Закона за лечебните заведенияна второ четенеБолницата вече няма да е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерски съвет. Депутатите възложиха на Министерски съвет в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон да преобразува болница „Лозенец“ в лечебно заведение – еднолично акционерно дружество – Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“.

Народните представители регламентираха в Закона, че при преобразуването на болницатадвижимото и недвижимо имущество – държавна собственост, предоставено за управление на лечебното заведение, което се преобразува и е включено в баланса му, става собственост на дружеството. До получаване на разрешение за лечебна дейност преобразуваното лечебно заведение ще осъществява лечебна дейност в съответствие с Правилника за устройството и дейността на болницата.

Парламентът реши лечебното заведание ще продължи да осъществява дейностите по обучението на студенти и специализанти въз основа на определената на болница „Лозенец“ акредитационна оценка. Съгласно текстовете в срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет одобрява проект на договор, с който се уреждат отношенията между министъра на здравеопазването и ректорите на съответните висши училища, на които е предоставено управлението на държавно лечебно заведение.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име