Поскъпването на лекарствата без рецепти ще бъде ограничено, става ясно от проекта на Наредба на Министерството на здравеопазването (МЗ) за регистриране на цените на лекарствените продукти.

Цените на лекарствата без рецепта, не подлежат на регулация, тъй като за тях е въведен регистрационен режим. Затова по правилата на Наредбата притежателите на разрешения за употреба можеха да заявяват увеличение на цените на тези продукти без ограничение във времето и без да бъдат ограничавани в размера на това увеличение.

В предложените текстове на МЗ се казва, че притежателите на разрешения за употреба няма да могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

Създаването на разпоредбата има за цел да осигури лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание на достъпни цени за българските граждани, съобразени с покупателните им възможности. От здравното министерство се мотивират и с необходимостта от запазване на настоящите цени и създаването на стабилност на разходите за най-често използваните от българските домакинства медикаменти.

Промените, касаещи производството по регистриране на цена на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, също са разписани в проекта на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Тъй като срокът на забраната, обаче е изтекъл в края на 2019 година, а проектът на Закона все още не е влязъл в сила, се налага нормативната празнота да бъде запълнена с текст в подзаконовия нормативен акт, уточняват от ресорното министерството.

От ведомството подчертават, че предложеният проект на акт няма да окаже финансово въздействие върху държавния бюджет. Срокът за общественото обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти е 14 дни.

ИЗТОЧНИКв. Труд

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име