1255 деца в 24 ясли в столицата са прегледани в периода от декември до средата на юли. Медицинските прегледи на децата са безплатни, извършени от специалисти от Българския лекарски съюз. За пръв път у нас се правят такива профилирани високоспециализирани прегледи. Прегледите на децата са направени с информираното съгласие на родителите. На всяко дете е направен амбулаторен лист, където е описано състоянието му. Днес бяха представени резултатите от съвместната инициатива на Столична община и Български лекарски съюз за профилактични прегледи на деца от самостоятелните детски ясли.

Председателят на Софийската лекарска колегия показа резултатите от прегледа на 1255-те деца. Прегледите на децата са концентрирани в няколко специалности: в уши, нос, гърло, офталмолог, ортопед, кардиолог, хирург и педиатър. Резултатите бяха представени от д-р Асен Меджидиев, председател на Софийската лекарска колегия. Общото състояние на децата в детските ясли е добро. Като най-често заболяване е констатирано катарите на горните дихателни пътища. Не са открити някакви тежки заболявания, които да правят силно впечатление, че се развиват в обществото.

Още данни от прегледите сочат, че при децата живеещи в по-периферните квартали на София се забелязва положителна тенденция за по-добро овладяване на тазовите функции. Друг резултат от прегледите показва, че децата от по-периферните квартали са с по-добра двигателна култура от децата, живеещи в центъра. Препоръката на специалистите е децата да се движат. Друга оценка от прегледите, по програмата „Детско здраве“, показва, че при децата в София се наблюдава по-ниска заболеваемост в сравнение с децата в другите градове на страната. Наблюденията са, че нивото на заболеваемост на децата в София е по-ниско отколкото в провинцията.

Председателят на здравната комисия към Столичен общински съвет д-р Веселин Милев, посочи, че за програмите до момента са отпуснати над 1 милион лева. В бъдеще се очаква да се увеличат таргет групите, както и обхвата на скрининга с друг вид заболявания. Благодарение на тази програма децата имат достъп до високоспециализирана апаратура и до специалисти, които си разбират от работата.

Тази програма е икономически изгодна и за семействата на децата – с нея родителите не водят децата си на шест прегледа, а всичко се случва на един ден и на едно място. Очаква се от септември след децата в детските ясли да бъдат прегледани и децата в детските градини, които са над 100. За извършване на прегледи на децата в детските заведения ще бъде изготвен график.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име