Лечението на пациентите, които получават лекарства по протокол, няма да бъде прекъсвано. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

С цел обезпечаване на лечението и осигуряване на непрекъсваемост на терапията на здравноосигурените с лекарствени продукти по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изпратил писмо до договорните партньори на институцията, чрез директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК), което гласи:

„Във връзка с динамично променящата се епидемична обстановка в страната, за обезпечаване на лечението на здравноосигурените лица,  получаващи лекарствени продукти по протокол и с цел осигуряване на непрекъсваемост на терапията им за лекарствени продукти по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, за които е необходимо издаването на „Решение на специализирана комисия по специалност …“/ Амбулаторна процедура №38, следва да се спазва следният алгоритъм:
1. В лечебните заведения, на територията на които има специализирани комисии – изпълнители по Амбулаторна процедура № 38 по договор с НЗОК/РЗОК, следва да се създаде организация по обезпечаване на дейността им, при спазване на наложените противоепидемични мерки.
2. Засегнатите лечебни заведения в рамките на деня, след обявяване на карантинна обстановка, да информират съответните РЗОК, като посочват алтернативни локации (друго лечебно заведение или структура), в които да осъществяват дейността на специализираните комисии и техните графици на работа. За здравноосигурените лица няма ограничения при провеждането на диагностични изследвания в други здравни заведения, необходими при явяването им пред специализирана комисия.
3. РЗОК се задължава своевременно да информира специалистите, издаващи протоколи за промяната в дейността на комисиите, както и общопрактикуващите лекари.
4. РЗОК се задължава да информира своевременно ЦУ на НЗОК за настъпили обстоятелства по промяна на карантинния статус на територията им.
Настоящото писмо да бъде незабавно сведено до знанието на договорните партньори на НЗОК/РЗОК.“

В съответствие с нормативна промяна за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти относно възможността протоколите за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания да се издават в количества за не повече от 365 дни е отразена в утвърдени с решение на Надзорния съвет на НЗОК Изисквания, както следва:
1. „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при 5q спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ“
2. „Изисквания на НЗОК за провеждане на ензим-заместваща терапия при мукополизахаридоза тип II и тип IVА в извънболничната помощ“
3. „Изисквания на НЗОК при провеждане на инсулиново лечение на захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“
4. „Изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ“
5. „Изисквания на НЗОК при лечение на вродени коагулопатии в извънболничната помощ“
6. „Изисквания на НЗОК за провеждане на хелатираща терапия при бета таласемия, наследствена хемолитична анемия, конституционална апластична анемия, наследствена сидеробластна анемия и конгенитална дизеритропоетична анемия в извънболничната помощ“
7. „Изисквания на НЗОК при лечение на първично-прогресираща и пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ“

В процедура за утвърждаване от НС са Изискванията за следните заболявания:
8. „Изисквания на НЗОК за провеждане на поддържащо лечение при пациенти с наличие на трансплантирани тъкани и органи в извънболничната помощ“,
9. „Изисквания на НЗОК при лечение на активен ювенилен артрит с биологични антиревматични лекарствени продукти под 18 годишна възраст в извънболничната помощ“,
10. „Изисквания на НЗОК за лечение на тежка активна болест на Crohn и улцерозен колит с антицитокинови лекарствени продукти под 18 годишна възраст в извънболничната помощ“
11. „Изисквания на НЗОК при лечение на кистозна фиброза /муковисцидоза/ в извънболничната помощ“,
12. „Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ“,
13. „Изисквания на НЗОК при лечение на активна болест на Крон и Улцерозен колит с биологични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ“,
14. „Изисквания на НЗОК при лечение на тежък псориазис в извънболничната помощ“,
15. „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ“
16. „Изисквания на НЗОК за провеждане на перорално хормонално лечение при злокачествено новообразувание на млечната жлеза в извънболничната помощ”,
17. „Изисквания на НЗОК за провеждане на парентерално или комбинирано парентерално и перорално хормонално лечение при злокачествено новообразувание на млечната жлеза в извънболничната помощ”,
18. „Изисквания на НЗОК за провеждане на перорално хормонално лечение на злокачествено новообразувание на простатна жлеза в извънболничната помощ”,
19. „Изисквания на НЗОК за провеждане на парентерално или комбинирано парентерално и перорално хормонално лечение на злокачествено новообразувание на простатна жлеза в извънболничната помощ”.
В посочените Изисквания се дава административна възможност лекарствените продукти да са в количества за срок до 365 дни, но преценката за какъв срок да бъде издаден протокол за всеки отделен пациент е отговорност на съответния специалист или специализирана комисия.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име