18 дни откакто функциите на Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) към Министерството на здравеопазването (МЗ) бяха поети от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), са издадени за първи път разрешения за лечение на две деца със спинална мускулна атрофия с лекарствения продукт Спинраза в България. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

Касата осигурява напълно финансирането на лечението на децата. Организацията по провеждането му е в прерогативите на Министерството на здравеопазването. От Специализираната комисия към НЗОК са приключени 51 случая от прехвърлените към НЗОК от ЦФЛД 146 неприключени преписки. 86 случая са в процес на окомплектоване на документите. 35 броя са новопостъпилите заявления в Националната здравноосигурителна каса. Заявленията вече са разгледани от Комисията.

От 24-те неприключени заявления от Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ) към МЗ, която също премина към НЗОК от 1. април т.г., са разгледани 9 случая, като: 1 случай е приключен и е насочен към Специализирана комисия за издаване на формуляр S2; За 8 случая са изпратени писма до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, до външни експерти, до профилната комисия по трансплантология и до заявителя.

След 1 април 2019 г. в НЗОК е постъпил един случай, който е разгледан от Специализираната комисия, като е изпратено писмо до заявителя за отстраняване на непълноти в документацията. Издадени са два формуляра S2 на деца, чиито заявления са постъпили в НЗОК по линия на ЦФЛД. Издадени са два формуляра Е112 за лечение на двама пациенти на възраст над 18 години, постъпили в НЗОК по линия на КЛЧ.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име