Медицински университет – Плевен, бе представен от проф. д-р Савелина Поповска, зам.-ректор и ръководител катедра „Клинична патология“, по време на Втората балканска конференция по персонализи-рана медицина в периода 24-25 октомври 2019 г. в София. Проф. Поповска съобщи, че по време на конференцията в сесията „Патологията на персонализираната медицина“ вниманието ще бъде фокусирано върху молекулярната патология – новите постижения и приложението им в клиничната практика, както и прецизираната образна диагностика на модерното здравеопазване. „Персонализираната медицина не е нова дисциплина, а начин на мислене – насочване на интереса към нови технологии, ново мислене“, каза проф. д-р Савелина Поповска. Българският алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) удостои Медицински университет – Плевен, с награда за принос в развитието на персонализираната медицина в България в Категория „Научни и учебни структури“ за изграждане на капацитет и обучение на кадри.

форумът се организира от БАППМ в сътрудничество с Европейския алианс за персонализирана медицина (ЕАПМ), Медицинския университет – Плевен, и Българското научно дружество по геномика и генетика на човека. Балканската конференция има за цел да бъде форум за споделяне на добри практики в персонализираната медицина и обсъждане на възможностите за партньорство и регионално сътрудничество между страните от Балканския регион, които да послужат за модел и на останалите европейски страни. Експертите се фокусираха върху намирането на оптимални пътища за интегрирането на персонализираната медицина в здравните системи на страните от Европейския съюз. Те обсъдиха възможностите за ускоряване на въвеждането на иновативните лекарства и диагностични средства в клиничната практика, изграждането на необходимата за това правна и регулаторна рамка и подобряването на достъпа на пациентите до иновативно лечение.

Специален гост на научната конференция по персонализирана медицина бе еврокомисарят по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел, която произнесе реч на официалното откриване, оценявайки високо темата за трансграничното сътрудничество като много важна не само за балканските страни, но и за цяла Европа. Тя подчерта важността на персонализираната медицина и необходимостта от повече иновации за прилагане на нейните принципи.

По време на форума бяха поставени основите на Балканска мрежа за персонализирана медицина. На откриването на Втората балканска конференция присъстваха представители от Словения, Кипър, Хърватия, САЩ, Полша, Люксембург, Европейската комисия и финландското председателство на Европейския съвет. В двата дни на форума взеха участие множество изтъкнати лектори, които представиха различните гледни точки на отделните заинтересовани страни, експертния си опит и най-новите си идеи как можем и трябва да вървим напред в този вдъхновяващ нов свят на персонализирана, прицелна медицина. „Пробивите в генетиката, призивите за повече и по-добър скри-нинг, развитието на техниката за образна диагностика и появата на това, което сега наричаме „Big data“, вече промениха завинаги света на здравеопазването. Всичко това е в полза на пациентите. Но ние трябва да споделяме повече от тези нови научни методи и да постигнем по-високи нива на сътрудничество“, каза д-р Коева – Бала-банова, председател на Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ).

Пленарните сесии на конференцията бяха посветени на темите за геноми-ката, патологията на персонализираната медицина и персонализираната медицина в онкологията, неврологията, психиатрията и при редките болести.

ИЗТОЧНИКв. Посоки

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име