Лекарствата, отпускани с рецепта, вече ще имат уникален баркод върху опаковките си. Така ще се проверява произходът им и ще се гарантира, че не са фалшифицирани. Баркодът се въвежда като част от системата за верификация на лекарствата, която става задължителна за България и останалите страни от Европейския съюз след 9 февруари 2019 г. Системата се изгражда по Директива 62 на ЕС от 2011 г. Няма да има промени в достъпа, доставките и качеството на лекарствата. Новата система не е свързана и с промени в цените или допълнителни такси за клиентите.

Целта е пациентите и всички по веригата на производството и снабдяването с лекарства да бъдат защитени от проникване на подправени продукти в официалните канали за разпространение. За тази цел фармацевтичните производители въвеждат уникален идентификационен код с 4 елемента върху опаковките на рецептурни-те лекарства: код на продукта,, партиден номер, срок на годност и уникален сериен номер. В аптеката фармацевтът проверява целостта на опаковката и с баркод четец сканира кода на лекарството. Така се проверява, че лекарственият продукт е с доказан произход. При отпускане на лекарството кодът се дезактивира, за да не може същата опаковка да се използва отново.

2019-а ще бъде година на плавен преход за новата система. В аптечната мрежа ще се предлагат опаковки със и без уникален идентификационен код. В България системата за верификация се въвежда от сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“. Организацията обединява всички участници във веригата на производството и разпространението на лекарства у нас. Изпълнителната агенция по лекарствата контролира процеса на верифекация.

ИЗТОЧНИКв. 24 часа

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име