Лекарите, които са придобили специалност по държавна поръчка, т.е. за които държавата е плащала субсидия, вече ще трябва да работят по специалността си в лечебно заведение с дефицит на кадри поне три години. В противен случай ще дължат обезщетение в размер на изплатената субсидия за целия срок на обучението им.

Това изискване е в сила от вторник, 23 юли, с обнародването на промени в наредбата за придобиване на медицинска специалност (Наредба № 1 от 2015 п). Целта е обезпечаване на здравната система с необходимите кадри в съответните болници в страната.

Освен това размерът на месечната субсидия за базите за обучение за всеки специализант ще е в размер на две минимални работни заплати за страната, плюс дължимите осигурителни вноски по тях. Трудовото възнаграждение на специализантите на държавна издръжка ще е не по-малко от две минимални работни заплати, а за специалностите, при които има недостиг на кадри – до три минимални работни заплати.

Друга промяна е, че вече държавата в лицето на Министерството на здравеопазванетоще финансира базите за обучение на специализанти, вместо лечебните заведения, както беше досега.

ИЗТОЧНИКв. Труд

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име