За 2018 г. осигуреността на общопрактикуващите лекари е един на 1409 здравноосигурени лица. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на въпрос на проф. Анелия Клисарова, проф. Георги Михайлов и доц. Георги Йорданов от БСП за политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ предоставена от общопрактикуващи лекари.

„НЗОК заплаща дейностите, извършени от общопрактикуващите лекари в първичната и извънболнична медицинска помощ, предвидени в наредба номер 3 за определяне на пакет от здравни дейности, гарантират от бюджета на Касата и Националния рамков договор за медицинските дейности.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари към 31 декември 2018 г. средно за страната е един лекар на 1409 здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права. Сравнено със същия период на миналата година един общопрактикуващ лекар е обслужил 1396 здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права“, каза Ананиев. Той посочи, че очертаните тенденции са аналогични в страните в ЕС. „Осигуреността на страната ни с общопрактикуващи лекарисредно е 6, 2 на 10 000 или еднаква с тази в Румъния и Германия. По данни на „Евростат“ над два пъти от тази в България е осигуреността с общопрактикуващи лекари в Белгия – 11,3; Франция – 15,4. Значително по-ниска е в Гърция – 3, 2; Полша – 2,2 на 10 000 души население. Най-висока е осигуреността в РЗОК – Плевен, един общопракиткуващ лекар има 1072 здравноосигурени лица; в РЗОК – Добрич 1171 здравноосигурени лица и РЗОК – Видин 1210 здравноосигурени лица. Най-ниска е осигуреността в РЗОК – Разград“, допълни министър Ананиев.

ИЗТОЧНИКАгенция "Фокус"

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име