В навечерието на 24 май Дружеството на БЛС към Факултета по обществено здраве на Медицинския университет в София проведе организационно събрание. Една от основните задачи бе изборът на делегати за участие в Отчетно-изборното събрание на Столичната лекарска колегия, което ще се състои на 11 юни т.г. в НДК.

На събранието на лекарското дружество към ФОЗ присъства – образно казано – представителна извадка от всички поколения медици, свързани с общественото здраве и с развитието на факултета през годините. Зарадвани от възможността да се срещнат след дългото извънредно положение, достолепни лектори и създатели на науката и практиката по обучение във ФОЗ общуваха непринудено и радостно с днешните преподаватели от всички нива на академичната стълбица в университетската структура. Всичко случващо се с внимание наблюдаваха и най-младите – новозавършили и специализиращи лекари, неотменна част от преподавателското и учебното звено.

Председателят на дружеството доц. Андрей Кехайов представи доклад за работата през отчетния период. Той акцентира върху организационното израстване на дружество, върху ролята на активностите в тази най-малка клетка от структурите на БЛС. В доклада бе подчертано, че смисълът на лекарския съюз е да обединява своите членове, независимо къде работят и на каква възраст са, да ги приобщава към целите на организацията. Но и да се вслушва в тях, когато са нужни умни решения. Втори акцент, според доц.Кехайов, в дейността на всяко дружество трябва да бъде работата по приоритети – трайни като непрекъснатото обучение и етичните принципи, както и оперативни съобразно всяка конкретна ситуация. Председателят подчерта също, че всяка структура на съюза трябва да помни и знае най-новата история на съсловната организация, действията и бездействието на различните ръководства, защото само чрез познаване на отминалото може да се гради авторитет днес и за в бъдеще.

По разискваните теми се изказаха проф. Зл. Петрова, проф. В. Борисов, проф. Д. Сиджимова и др. Стана дума за управленските подходи в мениджмънта на БЛС, за необходимостта част от приходите от членски внос да достигат и до най-малките структури на организацията, за нуждата от повече прозрачност и чуваемост в тактическото и стратегическото управление на съюза.

Деканът на ФОЗ проф. Магдалена Александрова поздрави членовете на дружеството на БЛС, пожела им добро развитие, препоръча все повече да се привличат млади хора, които да станат мост между традициите и бъдещето на съсловната организация.

Участниците в събранието преизбраха за председател на дружеството на БЛС към ФОЗ доц. Андрей Кехайов, а за зам.-председател – доц. Радка Горанова. Гласувани бяха и делегати за Общото събрание на Столичната колегия.

В. „Форум Медикус“, брой 11/02.06.2021г.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име