През 2022 г. намаляват случаите на нападения над медици

Повечето от половината лекари у нас жертва на агресия

„55% от лекарите у нас са били жертва на агресия, като всеки втори медик е бил жертва на вербална агресия по време на работа. За сравнение, всички останали професии са се сблъсквали с агресията в много по-малки мащаби – 17%. Това заяви председателят на БЛС д-р Иван Маджаров по време на 11-тия Конгрес на Югоизточно – Европейския Медицински Форум, цитирайки проучване направено от агенция „Тренд“ за БЛС.

Д-р Маджаров добави, че за упражнена физическа агресия срещу тях споделят 7 на сто от лекарите, като за останалите професии този процент е два пъти по-малък – 3%.

„Реалните случаи обаче са в пъти повече“, коментира д-р Иван Маджаров.

Председателят на БЛС изнесе данни от проучване на Съсловната организация, според което 53% от лекарите в Италия са били жертва на насилие. Оказва се, че ситуацията в близката до нас Турция обаче е много по-сериозна, там почти 90% от заетите в здравния сектор са били жертва на насилие поне един път през кариерата си.

Причини за агресията към медиците

Д-р Маджаров коментира, чеагресивното поведение се генерира основно от: загриженост за здравословното състояние, дългото чакане, усещането за лошо качество на получените грижи и произтичащото от това неудовлетворение от отношението на медицинския персонал.

“Физическата и вербалната агресия срещу заетите в здравния сектор не само, че поставя в риск живота и здравето на медиците,има отрицателно въздействие върху психологическото и физическото им благосъстояние, но и сериозно засяга и мотивацията им за работа. В резултат на това, насилието неминуемо компрометира качеството на грижите и излага на риск предоставянето на здравна помощ на пациентите”, категоричен беше д-р Маджаров.

Преодоляване на проблема

Според председателя на БЛС преодоляването на проблема с насилието над лекари минава през:

Подготовка на медиците за поведение при рискова ситуации:

Повишаване на авторитета на съсловието сред обществото, чрез: въвеждане на допълнителни часове в училище; разпространението на информация относно значението на уважението към здравните и социално-здравните специалисти; определяне на Национален ден за образование и превенция срещу насилието над здравни и социално-здравни специалисти.

И не на последно място: Справедливите и бързи наказания и постоянното усъвършенстване на правната рамка, която да не създава усещане за безнаказаност у извършителите.

По данни на Прокуратурата на Р България през 2017 г., регистрираните случаи на агресия у нас са близо 40, а през 2018 г. намаляват на 26. В следващите 2-3 години регистрираните нападения са на половина.

Положителни тенденции

„Положителната тенденция, обаче, бележи обрат през тази година (2022 г.). По данни на Прокуратурата до месец юли, производства за нанесени телесни повреди на медицински специалисти, са образувани срещу 8 лица, а осъдените са 5.

Като в посочената статистика не влиза един от последните фрапиращи, случай от това лято, когато мъж и жена нападнаха и душиха младата лекарка Айлин Ахмед в Центъра за спешна помощ в Шумен. След намесата на БЛС и благодарение на бързата реакция на Прокуратурата нападателите получиха максималната присъда, която предвижда законодателството. Майката е осъдена на 1 година лишаване от свобода с тригодишен срок на изпитание, а бащата – на 6 месеца също с тригодишен срок на изпитание“.

Мерки:

Усилията на Български лекарски съюз за справяне с проблема с насилието над медици са в следните направления:

1.  Предотвратяване на насилието на рисковите места – пред кабинетите, при спешни случаи и т.н.; Подготовката на медиците у нас за поведение при кризисни ситуации, как да се справят с агресивни пациенти и/или техните близки;

2.  Подобряване на кординацията между отделните институции с цел по-бърза и ефективна реакция в случай на нападение над лекари;

3.  Инициативи, целящи повишаване авторитета на лекарите сред обществото.

По първото направление:

Още през 2017 г. стартира Националната кампания на БЛС срещу насилието над медици #Пребори гнева, в рамките на която всяка година има различни активности.

От тази година БЛС стартита и практически обучения на лекари от цялата страна за това как да се справят с агресивни пациенти. Обученията ще бъдат водени от водещи специалисти от  лабораторията за психично здраве и превенция към ВМА.

Успоредно с това беше създадена и брошура, съдържаща Алгоритъм и стъпки за поведение в комуникацията с агресивен пациент и/или близките му, която ще бъде разпространена в цялата страна.

По второто направление: Съсловната организира Кръгла маса с широка институционална представителност на тема „Мерки за превенция на агресията срещу медицински лица“.

В началото на 2020 г. беше подписано споразумение между МЗ, БЛС и Прокуратурата за сътрудничество и взаимодействие за предотвратяване и разследване на престъпления, свързани с дейността на медицинското обслужване.

Април 2020 г. БЛС разкри гореш телефона: За сигнали за агресия над медици  – 02/ 9 07 07 07.

В началото на тази година пък УС на БЛС взе решение за предоставяне на безплатна юридическа помощ от БЛС на свои членове, станали обект на агресия, при желание от тяхна страна.

По третото направление: Инициативи, целящи повишаване авторитета на лекарите сред обществото:

Още от 2017 година, със стартирането на Националната кампания на БЛС срещу насилието над медици #Пребори гнева, с цел обръщане на нагласите на обществото към лекарите и показване на значимостта на професията и съсловието, излезе песен с клип срещу насилието над медици в изпъленение на един от най-известните изпълнители у нас.

През 2019 г. БЛС рестартира националната си кампанията срещу насилието над медици – #ПребориГнева с инициативата „Добрата дума лекува“. Лице на Кампанията стана един от най-обичаните актьори у нас. В рамките на инициативата бе проведен конкурс за снимки, придружени с текст, която да „говори“ за доброто, което ежедневно лекарите правят за пациентите. Инициативата „Добрата дума лекува“ продължи с реализирането на клип против агресията над медици, които беше излъчван в продължение на месеци в национален ефир.

В рамките на инициативата “Добрата дума лекува” бяха направени и 3 изложби със снимки на пациенти със своите лекари, придружени от техните „добри думи“.

БЛС, с медийнатаподкрепата на Нова телевизия проведе инициативата „Излекуваните“. В рамките на инициативата популярни личности благодариха на своите лекари и разкаха своята история за битката с Ковид.

„Според проучване проведено в Израел 58% от лекарите са били изложени на вербална агресия, а 9,5% са били изложени на физическа агресия през 2005 година“, съобщи д-р Александър Леви, вицепрезидент на Израелската медицинска асоциация.

„През 2013 година е имало 700 физически нападения, 2,700 вербални случая на упражнена агресия в болниците на територията на Израел. Тези прояви на насилие са извършени или от пациенти, или от техни близки. Когато става дума за физическо насилие, то е най-често над медицински сестри и санитари.

По данни на Министерство на здравеопазването на Израел между 3000 и 4000 да случаите на насилие за година, като в по-голямата си част се касае за вербална агресия“, заяви още д-р Леви.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име