Инициативата на сдружение „Клъстер на здравните региони“ с председател проф. Андрей Кехайов за безплатни медицински прегледи е много добра и трябва да има възможност да се разширява. Така се подобрява достъпът на населението до високоспециализирана помощ и контактите на хората със специалистите. И по този начин могат по-добре да се ориентират за нужното последващо лечение. Резултатите са насочени към обществото, улеснява се достъпът им до медицинските услуги, цялостно се подобрява здравното обслужване. Още повече, че те се отразяват положително и на самите лекари, защото те имат възможност да разширяват професионалните си контакти и получават удовлетворение от дейността си, помагайки на населението.

Нашето призвание е да работим в името на хората.

Интересът на пациентите беше много голям, имаше записани хора за прегледи при лекарите по различните специалности и според мен инициативата премина с успех. В община Сухиндол има един общопрактикуващ лекар, а в селата няма здравни пунктове. Организацията беше добра, за което помогна и общината и успяхме да помогнем на местното население.

Проблемите в региона са сходни с тези на другите места. Те са свързани със застаряването на население, липса на лекари и на медицински персонал. В Сухиндол за единствения общопрактикуващ лекар е трудно, местните хора са , когато здравните услуги се извършват само от един човек. Спешна помощ също няма, а разстоянията са големи и при необходимост от неотложна помощ има сериозни затруднения.

Без съдействие на местните власти, няма как да се решават проблемите на регионалното здравеопазване.

Инициативи като нашата, при която специалисти на място да преглеждат хората прегледи, могат да бъдат организирани по-често, например през няколко месеца. Освен това млади специалисти трябва да бъдат стимулирани, за да отидат и да работят в по-малки общини. Заплащането, което дава здравната каса е спрямо броя на прегледаните пациенти, но са важни социалните условия и стимули, за да бъде насърчен млад лекар да работи и живее, в по-малко населено място. В по-малките населени места няма достатъчно кадри, като в различните региони на страната има липса на различни специалисти.

Друга трудност е застаряването на медицинските работници.

Нашето поколение, когато спре да работи, ще се усети рязка липса на лекари. В същото време има 7 медицински университета, а няма кадри. Това означава, че здравните власти нищо не правят по въпроса за задържането на кадрите в България. Липсва правилно планиране и стимули да останеш в страната ни да се реализираш. Има проблеми и с финансирането. Много са трудностите, но е важно, че започва поставянето им, както и посещенията по места, за да се видят регионалните специфики. Това е благодарение на инициативата на „Клъстер на здравните региони“ на проф. Кехайов. Народните представители, които са представителите на местното население, няма представа какви са нуждите. В момента здравеопазването е основно съсредоточено в София. Диспропорциите са много големи, а хората в провинцията плащат същите данъци на държавата. Трябва да си изясним каква здравноосигурителна система имаме, да се помисли за личните лекари и техния статут. Липсва изградена институционалност, която да решава проблемите на здравеопазването. Нужно е да се направят основите, което изисква сериозна компетентност и политическа воля.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име