Според мен решенията на проблемите, които ги има по места в болници, са основно резултат от начина, по който те се управляват. Това каза управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев. „Числата говорят следното – броят на хората в областта на онкологията, включително онкология, лъчетерапия, е по-малък спрямо същия период на 2018 година, докато средствата, които са гарантирани на болниците под формата на договори, са повече“, посочи той. „Известна ми е политиката на някои директори на болници, които пренасочват тези средства в дейности, в които имат по-голям профит. И при провеждане на такива политики, там, където те се провеждат, се появяват проблеми, защото средствата са пренасочени за други дейности в болницата“, обясни Дечев. „Ако говорим за онкология, броят на пациентите, които са обслужени, за които касата е платила, е с 500 по-малко, отколкото за същия период на 2018 година. В същото време средствата, които са отделени като бюджети на болниците за броя болни, е с минимум 8% на всяка една болница, казвам минимум, в повече, отколкото през 2018 година“, поясни управителят на Касата. Според него прекалено са се забавили действията на Министерството на здравеопазванетокато реакция на начина, по който се управляват болниците, в които има проблеми. „Отдавна трябваше да бъде решено кадрово и там, където една болница не може да постига резултати, да се търсят други управленски решения“, заяви Дечев.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име