Актуалното финансово състояние на Александровска болница
 
„Актуалното състояние на Александровска болница е тежко и сложно по отношение на общия размер на задълженията, които в голяма си част са вече в графа „Просрочени задължения“. Затова сме предприели оздравителни стъпки в посока покриване изцяло на просрочените задължения и гарантиране на устойчиво бъдещо функциониране на лечебното заведение“, каза в интервю за БНР д-р Атанас Атанасов след 11-тия Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински форум.
„Близо 40 млн.лв. са просрочените задължения, като по-голяма част от общите задължения са в просрочие, а размерът на общите задължения е намален с около 2 млн.лв. от това, което беше в края на миналата година“, поясни още изп.дир.на Александровска.
Към края на второто тримесечие за 2022 г. общите дългове на УМБАЛ „Александровска“ са близо 56 млн.лв (бел.ред.)  Да припомним, че на 20 юли юли МС одобри 35 000 000 лв. за погасяване на просрочени задължения към доставчици на стоки и услуги за лечебното заведение. Те са били натупани от 2013-та година. Сред основните оздравителните мерки, които обеща тогава да предприеме ръководството на болницата в рамките на една година от своето управление, беше именно справяне с просрочените задължения. В своите проверки МЗ установи сключване на неизгодни договори слихви над 20%.
„Все още тече процедура по изпълнеине на условията за подписване на договора за заема между МЗ и лечебото заведение. В момента текат интензивни преговори с всички доставчици, с които се надяваме да постигнем опростяване на наказателните лихви, като условие да им изплатим в пълне размер едномоментно цялата главница. На-големите просрочия към една фармацевтична компания“, заяви още д-р Атанасов.

Обществените поръчки

„Няма забавени обществени поръчки. Те се планират въз основа на договорите, които предстои да изтекът. Съответно се предвиждат сроковете, в които те следва да бъдат проведени, така че към момента няма забавяне“.

Какви оздравителни мерки ще се предприемат

„Всичко, което е възможно да се използва в бъдеще за стабилизаране на финасовото състояние на лечебното заведение ще бъде използвано, но това ще го определят финасовите експерти. Аз не съм експерт по финанси, каза в отговор на въпроса дали са верни публикации в медиите, че може да се емитират облигации с цел привличане на капитал. Не знам дали има нещо вярно в тези публикацици, коментира д-р Атанасов.

„Това, което сме предприели е промени в структурата, така че да оптимизираме отделните клиники и отделения, да оптимизираме техните разходи. Има мерки, които са насочени към начина, по който се осъществяват работните процеси, включително заявяването на консумативи, медицински изделия и медикаменти, непреките разходи и т.н. Формирали сме цели и сме ги възложили на всяка една клиника и подструктура, като тези цели ще подлежат на перманентен контрол с оглед подобряване на финансовите резултати на отделните структури.

Направили сме система за зависимост на възнагражденията на началниците на Клиники и Отделения от финансовите и медицински показатели на ръководените от тях отделения.

По отношение на оптимизиране на разходите идеята ни е да направим преглед на цялата структура на болницата, която е на павилионен тип и това води до сериозни разходи на ток, отопление, вода и т.н. За в бъдеще ще бъдат преразгледани структурите и ще се търси оптимален вариант, така че тези разходи да бъдат отпимизирани.

Перспективите са добри и позитивни, тъй като болницата разполата с изключителни специалисти, лекари, професионалсти по здравни грижи и има дейности, които са уникални за страната. Болницата има сериозно бъдеще, тя е и основен университетски център за обучение на млади лекари, специаялизанти и доктранти, така че аз нямам притеснения по отношение на бъдещето.

Задачата на оперативния мениджмънт е да гарантираме устойчивото й развитие“, заяви д-р Атанасов.

Модернизация или ремонт на клиники

„Има клиники, които се нуждаят от цялостен ремонт. Има такива, които са стари и амортизирани, но тъй като са паметници на културата, искаме те да бъдат реставрирани като под някаква форма бъдат апортирани към Медицинския университет и те да се използват за нелечебни цели. А всички болнични дейности да бъдат в клиники, отговарящи на съвременните европейски изисквания“.

Заплатите

„Подписали сме КТД на ниво организация, на ниво лечебно заведения с точно тези нива на възнаграждения, които са договорени в КТД на отраслово равнище“.

За предстоящата тежка зима

„Предвидили сме да посрещнем тежката зима и няма да оставим помещенията, в които се извършва лечебна дейност, без топлина“.

Електронните рецепти

„Добре е да има електорнно здравеопазване, но не можем с лека ръка да изхвърлим хартиените рецепти, защото това ще доведе до сериозни затруднения на възможностите за предписване на лечението на пациентите. Лично аз съм за паралено използване и на двата варианта на т.нар. бели рецепти“, каза още д-р Атанасов.

Предложения по време на 11-тия Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински форум

Д-р Атанасов изнесе лекция по време на 11-тия Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински форум, провеждащ се в гр.Пловдив и гр.Смолян в периода 8-11 септември. Темата на неговата презентация е – „Подходи за оптимизиране на ефективността на болничния меджимънт“.

„На базата на анализите за финансовото състояние на болницата сме идентифицирали проблеми, за които предлагаме решения. Направили сме и сравнителен анализ на състоянието на Александровска болница с други подобни болници като Пирогов, „Св.Анна“, ИСУЛ, „Свети Георги“ във Пловдив, „Г. Странски“ в Плевен и „Св.Иван Рилски“. Оказва се, че по отношение на медицинската част сме приблизително на едно и също равнище. Но по отношение на нетния финасов резултат и коефициентите на ликвидност, на рентабилност, имаме сериозно изоставане в годините. Анализът обхваща периода от 2016 до 2020 година.

На форума искаме да възбудим дискусия за това, че здраноосигурителният модел у нас очевидно се нуждае от усъвършенстване, след като са минали повече от 20 години от старта му. Очевидно може да се помисли, дали не е добре да има няколко конкуриращи се здравно осигурителни фондове.

Също да се върви към преструктуриране на болничния сектор, защото ние имаме много болници на глава от населението, част от които в тежко финансово състояние. Това може да се преодолее чрез преструктуриране или обединение“, заяви още д-р Атанасов.

Той поясни и как трябва да са остойностени клиничните пътеки, така че да няма нерегламентирани плащания от страна на пациентите. Затова е нужен разписан регламент как се заплаща до 100 % – те извършена болнична дейност, смята той.

https://bnr.bg/post/101703299/d-r-atanas-atanasov

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име