На 26.03.2019 г. в гр. София, Доц. Д-р Андрей Кехайов проведе работна среща с делегация от Народна Република Китай. Членовете на делегацията включваха г-н Жан Ксиаобо – Заместник директор на Отдел „Международно сътрудничество“, Национална Здравна Комисия, Народна Република Китай; Г-жа Съни Уин – Директор отдел „Промоция на Здравната Индустрия“ към Центъра за Международен Обмен и сътрудничество при Националната Здравна Комисия, Народна Република Китай и Г-жа Ли Мингжу – член на Националната Здравна Комисия, Народна Република Китай и други.

Националната Здравна Комисия в Народна Република Китай по своята същност е еквивалентна на Министерство на Здравеопазването. Създадените към нея отдели – „Международно сътрудничество“ и „Промоция на Здравната Индустрия“ са административни структури, в които не работят медицински лица. Основната им функция е осъществяване на връзки и контакти между членовете на Здравната комисия с местни и международни лекарски екипи; международно сътрудничество и взаимодействие на китайски лекари с техни колеги по света и с представители на бизнес иновативни медицински технологии; изграждане на високо технологични медицински центрове; внедряване на различни медицински дигитални приложения и други.

Доц. Д-р Кехайов запозна членовете на делегацията с организационната структура, дейност, мисия и цели на ЮЕМФ и представи подробна информация за научната програма на предстоящия 10 Юбилеен Международен Медицински Конгрес на организацията, който ще се проведе в периода 5-8 септември 2019г. в х-л „Маринела София“, София, България. Доц. Кехайов връчи на гостите официални покани за участие във форума през септември 2019г., а те от своя страна поеха ангажимент да окажат необходимото съдействие за активното участие в Конгреса на известни медицински специалисти и лектори – членове на двете най-влиятелни медицински асоциации в Китай – Медицинската Асоциация и Асоциацията на Медицинските Специалисти, в предстоящия 10 Юбилеен Конгрес на ЮЕМФ през септември в София.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име