Община Враца подготви проект за преустройство и пълно оборудване на 30 социални жилища, които да бъдат използвани от хора в неравностойно положение. Предложението, чиято стойност е в размер на 1 089 756 лв., е подадено за оценка до Междинно звено.

Дейностите по проекта включват цялостна реконструкция на 30 апартамента, намиращи се в сграда на бул. „Васил Кънчов“ 2Б, от които 28 ще са двустайни, а останалите 2 – тристайни. Социалните жилища ще бъдат използвани от бездомни лица, хора в риск от бедност, както и от родители на деца с увреждания, които нямат възможност за самостоятелно жилище.

Изискванията на местната администрация за настаняване на лица в неравностойно положение е при сключване на договор с потребителите, същите да имат личен лекар, децата им да посещават образователни институции, а ако има безработни – то те да са регистрирани в бюрото по труда.

Това е шестият проект от инвестиционната програма на Община Враца, който предстои да бъде реализиран. Към момента са завършени дейностите по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 15 жилищни сгради, ремонт на сградата на общинска администрация и градска концертна зала, обновяване на обектите от образователната инфраструктура. В процес на изпълнение е ремонтът на централната пешеходна зона.

ИЗТОЧНИКв. Конкурент

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име