Иновативен метод за съвременно високотехнологично лечение на пациенти с болест на Паркинсон бе въведен в УМБАЛ „Света Марина“ във Варна. Мултидисциплинарен екип от лекари извърши първата в болницата дълбока мозъчна стимулация на пациент в напреднал стадий на заболяването. До момента общо трима със същата диагноза са преминали през тази процедура във варненската университетска болница.

Методът е подходящ за приложение при съответни показания и при други две заболявания – дистония и есенциапен тремор, уточни директорът на лечебно диагностична дейност и началник на Втора неврологична клиника към УМБАЛ „Света Марина“, проф. д-р Силва Андонова. Постигнатите резултати от лечението в световен мащаб показват еднозначно, че дълбоката мозъчна стимулация има важно място при лечението на редица хронични, инвалидизиращи заболявания и състояния, както и офомна възможност за бъдещо развитие, уточни тя.

Мултидисциплинарният екип от лекари, който извършва процедурата по дълбока мозъчна стимулация е преминал няколкократни обучения в Inselspital Hospital в Берн, с която Медицински университет -Варна и УМБАЛ „Света Марина“ има дългогодишно сътрудничество. Въведени са специални скали и протоколи, по които се оценяват и включват пациентите, подходящи за лечение с дълбока мозъчна стимулация. С този иновативен метод клиниката по неврохирургия във варненската болница покрива цялата гама неврохирур-гични интервенции, които се правят в света.

Целта на екипа е да работи по водещите световни стандарти, като най – добър пример за клинична практика. Процедурата по дълбока мозъчна стимулация за лечение на Паркинсон е специфичен и многопластов процес. Първоначалната терапия на болестта продължава с медикаменти от 5 до 10 години и пациентите се повлияват много добре. От 2019 година НЗОК покрива напълно скъпоструващите устройства за този вид лечение на всеки пациент с напреднал стадий на болест на Паркинсон и дистония.

ИЗТОЧНИКв. Монитор

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име