11-тия Югоизточноевропейски медицински форум ще се проведе в периода  08-11 септември 2022 г., в гр. Пловдив и в гр. Смолян. Събитието е акредитирано със 17 кредита от Европейския съвет за непрекъснато медицинско обучение.

Научната програма на конгреса е интердисциплинарна, като има за цел участниците в конгреса да се запознаят с най-новите научни и практически разработки в различни области на медицината.

Сред основните теми на форума са . Епидемиология, Инфекциозни болести, Имунология, Covid -19 – последиците и отвъд науката, Kардиология, Oнкология, Tравма, хронична болка, спешна медицина, Сексуално и репродуктивно здраве, Насилие срещу над лекари и Проблеми с бежанци.

В рамките на събитието ще бъде проведена и кръгла маса на тема: “Обществено здраве – национални, регионални и европейски приоритети”. Доклад по темата ще представи проф. Андрей Кехайов, Президент на Югоизточно Европейски Медицински Форум, България.

Своето участие в 11-тия Югоизточно-европейски Медицински Форум вече са потвърдили официални неправителствени организации, представители на българските държавни и местни институции и власти. Ще присъстват още: представители на Медицинските Асоциации от Югоизточна Европа, ръководители и членове на Световната Медицинска Асоциация, Европейският Форум на Медицинските Асоциации, Постоянният Комитет на Европейските лекари и Европейският Комисар за Иновации, Изследвания, Култура и Образование – г-жа Мария Габриел.

Доклади в отделните панели ще бъдат изнесени от над 45 водещи университетски лектори, видни представители на медицинските академични среди, ръководители на лечебни заведения, здравни мениджъри от България и чужбина.

Югоизточноевропейският медицински форум (ЮЕМФ) е основан през 2005г. от медицински организации от Албания, България, Гърция и Македония като сдружение на лекарски организации от страните от Югоизточна Европа – съседни държави със сходни проблеми в системите на здравеопазването. Впоследствие към ЮЕМФ се присъединяват медицински асоциации от Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна, Грузия, Казахстан, Беларус, Узбекистан, Азербайджан, Молдова и Чешката република.

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име