Броят на приложените тромболизи (отпушване на кръвоносен съд от съсирек) за 2018 г. в България е 787, което е успех и е с 84% повече спрямо 2017 г. Общият брой на болниците в страната, които приемат и прилагат лечение с тромболиза, за миналата година е 37, разположени в 20 области в България. За сравнение болниците през 2017 г., в които се е провеждала тази терапия, са били 18. Това заяви акад. проф. д-р Иван Миланов, председател на Българското дружество по неврология по време на третата Национална среща, посветена на предизвикателствата в лечението на болните с инсулт в България, която се проведе в Пловдив.

Венозната тромболиза свежда до минимум риска от трайна инвалидизация, когато се приложи в първите четири часа и половина от началото на симптомите на инсулта.
Съгласно препоръките на Европейската организация за инсулти (ESO), в България са необходими 40 болници, в които да се прилага тромболитичната терапия, като те трябва да бъдат разположени спрямо броя на населението и територията на страната така, че на всеки пациент с инсулт да са му нужни не повече от 45 минути, за да достигне до най-близкото болнично звено.

Мозъчните инсулти са сред най-разпространените заболявания в развитите страни, а нашата се нарежда на едно от първите места по смъртност от инсулти в Европа. Инсултите са и третата най-честа причина за смърт у нас. Данните на НЗОК сочат, че броят на пациентите, получили исхемичен инсулт през 2018 г., възлиза на 49 717 души.

„Резултатите показват, че сме близо до покриване критериите на ESO за оптимален брой работещи отделения за лечение на инсулт, но трябва да имаме предвид, че има големи територии от нашата страна, които остават извън изискванията относно достъпност на пациентите в рамките на 45 минути“, каза още проф. Миланов. Той представи данни, показващи трайна тенденция за увеличаване на интравенозната тромболиза в страната, но все още тя остава под 2% (1.6% за 2018 г. по данни на НЗОК).

ИЗТОЧНИКв. Труд

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име