ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА БОРДА
НА ЮЕМФ

Уважаеми членове на Борда на ЮЕМФ,

Д-р Отмар Клойбер – Главен Секретар на Световната Медицинска Асоциация /WMA/ призова  Югоизточно Европейски Медицински Форум – асоцииран  член на организацията да стане част от общата подкрепа на Световната медицинска общност срещу задълбочаващата се хуманитарна криза в Украйна.

В качеството си на Президент на Югоизточно Европейски Медицинска Форум апелирам  към Вас и Вашите колеги да се включите с дарения в помощ на нашите украински колеги и националните медицински организации в съседните  на Украйна държави.

Направените дарения ще се събират в открита за целта от страна на ЮЕМФ банкова сметка – „Фонд Солидарност с Украйна“:

ТИТУЛЯР: ЮГОИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ
IBAN: BG04IORT80481020611400

ВАЛУТА: BGN
BIC/SWIFT: IORTBGSF
БАНКА: ИНВЕСТ БАНК АД/INVESTBANK AD

Дарените средства ще бъдат предоставени на съвместно учредения от –  Световната Медицинска Асоциация /WMA/, Европейският Форум на

Медицинските Асоциации /EFMA/ и Постояният Комитет на Европейските лекари /CPME/ – „Медицински фонд в подкрепа на Украйна“. Ежедневно на електронната страница на ЮЕМФ www.seemfcongress.com  ще се публикува информация за постъпилите дарения.

Призовавам вички членове на Югоизточно Европейски Медицински Форум  да обединим усилията си и да отворим сърцата си!

Мисията и каузата на организацията на лекарите от Югоизточна Европа винаги е била и ще бъде, да сме част от мисията и каузата на медицинските организации в световен мащаб.

С уважение,
Доц. Д-р Андрей Кехайов, МД
Президент на ЮЕМФ

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име