Парламентът реши Министерски съвет да може да обявява извънредна епидемична обстановка по предложение на здравния министър. Това е заложено в Закона за здравето. Текстът бе приет на второ гласуване с 89 гласа „за“ , 39 -„против“ и 8 -„въздържали се“.

В закона е разписано, че извънредната епидемична обстановка се обявява за определен период от време с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Това се случва въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск.

Първоначалното предложение в законопроекта предвиждаше такава обстановка да се обявява от министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор. Текстът се промени между двете четения. Сходни предложение имаше от ГЕРБ и от страна на БСП.

Извънредната епидемична обстановка ще се обявява при непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространението на заразна болест с цел защита на и опазване на живота и здравето на гражданите.

Депутатите дефинираха какво означава непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. Тя е налице тогава, когато при извършване на оценката се констатира, че заразната болест е причинена от патоген с висок епидемичен потенциал, представлява сериозна опасност за общественото здраве и други.

Народното събрание прие, че на задължителна изолация, или болнично лечение подлежат лица, болни от и заразоносители на холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром, COVID-19 и туберколоза с бацилоотделяне.

На задължителна изолация подлежат и контактните лица, болни от тези заразни болести.

Парламентът отхвърли предложението на депутата и председател на Комисията по земеделие Мария Белова с наредба на министъра на здравеопазването да се определят условията и редът за придвижването на контактни здрави лица, работещи в животновъдни ферми и преработвателни предприятия до работното им място.

Напиши коментар

Please enter your comment!
Моля, въведете вашето име