четвъртък, април 11, 2024

ПЪТЕВОДИТЕЛ В ПОНЯТИЙНИТЕ "ДЕРБИ" НА БЪЛГАРСКИЯ ЗДРАВЕН МЕНИДЖМТНТ

Cover Zdraven narachnik

Изданието може да закупите от

Югоизточно-европейски медицински форум  
бул.“България“ 102, б.ц. „Белисимо“
Лице за контакт: М.Ташева – тел 0887793518
Факултет по Обществено Здраве – МУ София
ул.“Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – Исул, ет.4
Лице за контакт: Г-жа С. Петрова – тел. 0885 947 013
X