Правителството прие промени в правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. С направените изменения джипитата също ще имат право да работят в трудово-експертните лекарски комисии (ТЕЛК). Освен общопрактикуващите лекари, които ще могат да бъдат наети на допълнителен договор, към комисиите ще могат да се включват и специалисти от доболнична помощ и от болниците. Премахва се изискването медиците в ТЕЛК да работят задължително на трудов договор и на пълен работен ден. Това заедно с ниското заплащане беше основната причина, която доведе до дефицит на специалисти в структурата. С това се цели по-лесно сформиране на съставите на ТЕЛК и създаване на по-гъвкава работа на комисиите предвид възможността лекарите да осъществяват и други дейности освен медицинската експертиза. Очаква се направените изменения да доведат и до намаляване на административната тежест за вече освидетелстваните лица -те няма да се налага да се явяват пред ТЕЛК и НЕЛК за извършване на клиничен преглед, когато медицинската документация обекти-визира здравословното състояние напълно. Сроковете за освидетелстване също ще бъдат по-кратки. Моделът на оценяване се опростява, като се премахва математическата формула на изчисление при множество увреждания. Лекарите вече ще дават проценти на неработоспособност само за основно, но не и за съпътстващи заболявания. До момента трайната неработоспособност се формираше на базата на всички съпътстващи диагнози. С промените се цели хората с увреждания да могат да разчитат на повишена прозрачност, обективност и яснота при извършването на медицинската оценка на степента на увреждането им.

ИЗТОЧНИКв."Монитор"